Skip to main content

Brukermanual introduksjon

Kom igang

Logg på med din Microsoft konto her:. Logg på https://paymentlocks.com/portal/

Logon Image

NB!

Før første pålogging må Microsoft TenantID være satt opp av Payment locks på din portalside. Se Administrator guide. Alternativt må du være invitert som bruker til portalen.

Skrivebord

Når du har logget inn kommer du til "skrivebordet".

Logon Image

På skrivebordet finner du de tjenestene ditt selskap har lisens for

Tjeneste beskrivelse

Logon Image

Utlevering er for å levere ut post, pakker og utstyr. Mottaker for en hentemelding på SMS og E-post.

Logon Image

Innlevering brukes til å be noen om å levere inn utstyr eller andre ting.
I en bedrift kan det f.eks brukes til å levere inn datautstyr, verktøy ol.
Eller det kan brukes av en styreleder i et borettslag til å hente inn nøkler, papirer til

Logon Image

Utlån er for å låne eller leie ut utstyr.
Internt i bedrift kan det brukes til å holde kontroll på låne utstyr som f.eks lånepc, mobiltelefoner, verkøy, adgangskort, bilnøkler mm.
Med integrasjon mot Vipps kan man leie ut utstyr og ta betalt for leien.

Logon Image

Forbruksmatriell er for å oppbevare og utlevere forbruksvarer. Innenfor IT er dette vanligvis utstyr som minnepenn, tastatur, mus, headset ol.
Administrator kan velge om utstyr skal leveres ut på forespørsel eller med en selvbetjent løsning der mottakker skanner en QR kode for å ta ut utstyr.
Utstyr som tas ut kan registreres på seksjon/avdeling slik at det kan kostnadsføres på rett kostnadssted.

Logon Image

Salgsskap er for salg av varer i skap. Her kan man registrere varer med bilde, navn, beskrivelse og pris.
Deretter legger man varen i skapet og varen er klar til salg.
Med integrasjon mot Vipps får ditt selskap direkte oppgjør for salg til egen konto.

Logon Image

Kontorskap (oppbevaring) brukes til å oppbevare utstyr. Her får brukere tildelt et ledig skap og kan bruke dette til man henter ut sine eiendeler igjen.
Kan brukes til f.eks kontorskap å åpent landskap med "free seating", som garderobe skap, eller som ladesskap der man kan lade sykkel/sparkesykkel batterier på en sikker plass.

Logon Image

Adgangskontroll kan brukes til å gi tilgang til å åpne dører som har elektronisk lås. Man kan f.eks gi tilgang til en elektriker eller lignende.
Elektriker kan da åpne dører ved å identifisere seg med Vipps.

Logon Image

Intern post er for utlevering av post og pakker internt i en bedrift. Her kan ansatte legge post og pakker i skap og spesifisere en mottaker internt i en bedrift. Krever integrasjon mot Microsoft Entra ID (Azure AD)

Logon Image

Send post er en tjeneste for ansatte der man kan velge tjeneste leverandør/produkt definert av bedriften, f.eks pakke leveres med Bring ekspress over natt, DHL standard shipping eller lokalt budbringer firma.
Ansatte kan så legge varen som skal sendes, så går det en melding om dette til postansvarlig i bedriften som håndterer pakken videre

Logon Image

Låsstyring er for kun administratorer som kan åpne alle luker i skap uavhengig og uten å påvirke eventuelle tjenester som er koblet til hver luke.
brukes med varsomhet. Man må aldri fjerne eller legge til ting som er knyttet til en tjeneste med denne funksjonen!